مقایسه سالن همایش

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.
سالن های همایش برتر مشهد سالن همایش شهید حاتمی با ظرفیت 350نفر با افزایش تا 550نفر مجهز به سیستم صوت و تصویر و گرمایش و سرمایش مشاوره و رزو 91011205-051